Kənd təsərrüfatının idarə edilməsi


  • Kənd təsərrüfatının idarə edilməsi üçün ağıllı və innovativ cihazların satışı və satışdan sonrakı xidmət
  • Cibdə daşına bilən və toprağın tərkibini müəyyən edən müxtəlif laboratoriya cihazları
  • Hava stansiyaları
  • Torpağın üzvi maddələrlə zənglik miqdarı, sulamaya olan tələbi, bitki və meyvə xəstəlikləri haqqında məlumatı həssas sensorlarla mərkəzləşdirilmiş sistemə ötürən qurğular
  • Paylaş: