HAQQIMIZDA

SMINAGRO

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatının tədricən ekstensiv inkişafdan uzaqlaşaraq intensiv inkişafa keçməsini nəzərə alaraq “Sminagro” şirkəti yeni, daha optimal aqreqat, maşın, texnikaların satışı və satışdan sonrakı xidmətini həyata keçirir.

“Sminagro” ABŞ-ın “Spectrum Technologies” şirkəti ilə rəsmi distribütorluq əsasında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bitki yetişdirilməsinə nəzarət edən avtomatlaşdırılmış ağıllı sistemlərin tətbiqinə başlamışdır.

Bununla yanaşı, taxıl və dənli bitkilərin yığım anında və ya yığımdan sonra keyfiyyətini ölçən və nəticələrə uyğun olaraq dənli bitkilərin hansı təyinat üzrə istifadə olunacağını əvvəlcədən müəyyən edən avadanlıqların istehsalçısı olan “Perten Instruments” (İsveç) və “Wile” (Finlandiya) şirkətləri ilə uğurlu əməkdaşlıq davam edir.

“Sminagro”nun təklif portfelinə həmçinin müxtəlif ölçüyə və gücə malik taxıl və dənli bitki əkən, torpağı əkinə hazır edən aqreqatlar (Özduman), tarla və bağlar üçün dərman çiləyici qoşqular (Öntar), gübrə daşıma tutumu fərqli olan tək və cüt diskli gübrəsəpənlər (Axano), kartof yatağını hazırlayan, kartof əkən, kartofun alaq otlarını təmizləyən və toxa vuran, kartof yığan aqreqatlar (Yığıtsan), sarımsaq əkənlər (SeCa), yem qarışdıran, yem doğrayan, qatı və maye gübrə səpən qoşqular (Kenmaks), heç bir qoşquya və elektrik təminatına ehtiyac olmadan sulama aparan hərəkət edən sulama sistemləri (Yüzüak), torpaq üstü damlama sulama sistemləri (İrritec), müxtəlif ölçü və təyinatlı kotanlar (Aktaş Makina) və s. daxildir.

Itexamlibrary is offering Cisco certifications Cisco Certified Network Associate Exam preparation material with exam questions and answers for boosting up your exam exam success with 100% money back pass guarantee. which is the most effective way to pass the exam.
http://www.itexamlibrary.com/
We are team of Cisco certified professionals with lots of experience in writing Cisco documents and we take exam exam for your success before publishing them for sale.
cisco
The test dumps PDF, and the practice test problem can help you pass the exam quickly and smoothly. 100% quality assurance, if you fail the exam, you can refund the full amount. You can believe it.
200-310 pdf
This test material will improve your pass rate.
1Z0-061 exam dumps
A variety of recent exam PDF and learning guides make it easy for you to pass the exam. It will help you pass the exam quickly, which is the best way to pass the exam.
200-125 exam
Cisco 200-125 braindumps on itexamlibrary are written by many experienced IT experts and 99.9% hit rate. If you don’t have time to prepare for 200-125 or attend classes, itexamlibrary’s 200-125 study materials can help you to grasp the exam knowledge points well. By using itexamlibrary, you can obtain excellent scores in the CCNA Data Center exam.
210-060 dumps exam
About cisco, Microsoft, IBM and other exam you know how much? There are a variety of sources to help you understand and pass the certification exam quickly.
300-135 exam guide
Do you want to pass the IT certification exam quickly? These materials will help you achieve your dream of passing exams.
300-320 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT authentication test heap. This will help you to pass the exam easily.

VİZYONUMUZ

Kənd təsərrüfatı sektorunda fəaliyyətimizi genişləndirmək; Azərbaycanda hər zaman yenilikləri təşviq etməklə, ətraf mühit və fermerlərin mənfəətini nəzərə alaraq, kənd təsərrüfatı sektorunun gələcəyini təşkil edən şirkətlərdən biri olmaq.

MİSSİYAMIZ

Şirkətimizin dəyərlərinə hər zaman üstünlük verərək cəmiyyət və ətraf mühit imtiyazları daxilində fəaliyyətimizi planlaşdırmaq, müştərilərimizi ən yaxşı keyfiyyətli məhsul və xidmətlərlə təmin etmək, daim korporativ imicimizi qorumaq, hər zaman hədəflərimizə çatmaq, yüksək image dəyərinə malik Azərbaycan kənd təsərrüfatı şirkətlərindən birinə çevrilmək.

DƏYƏRLƏRİMİZ

  • Fermerlər yalnız müştərilərimiz deyil, həm də biznes tərəfdaşlarımızdır.
  • Korporativ ləyaqətimizi ən yüksək səviyyədə saxlamaq həmişə biznes fəaliyyətimizin prioritet istiqaməti olacaqdır.
  • Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı üçün daim səy göstərmək.
  • Müştərilərə yönəlmiş dəyərlərə əsaslanaraq qərarlar qəbul etmək.